Andre dag av Tinget i Trondheim

11.03.2018 Norges Orienteringsforbund

Diskusjoner om avgifter og valg.


 

Dag 2 av Forbundstinget innledes ved at styremedlem Sondre Sande Gullord presenterer en redigert utgave av Strategi 2018 – 2020. Denne er jobbet frem av en redaksjonskomité etter avslutningen av gårsdagens program under Tinget.

Etter noe debatt ble det redigerte Strategidokumentet enstemmig vedtatt.

OSI presenterte sitt forslag til ny avgiftsmodell for løpsavgift.

Det var er god debatt, og etter avstemming falt forslaget til OSI. OSIs forslag fikk 5 stemmer.

Styrets forslag om presisering av løpsavgiften ble debattert godt, og det kom inn tre andre forslag.

Styrets forslag vedtatt – hvor 5 stemte mot.

Innslagspunkt for løpsavgift endres til 50 kroner.

Dette forslaget ble vedtatt.

Løpsavgifter fastsettes til 30% av det et o-løp faktisk tar inn. Hvor en har lagt til presiseringen «faktisk».

Dette forslaget falt mot 7 stemmer.

En skal ikke beskattes av etteranmeldingsgebyret.  

Dette falt mot 4 stemmer.

Fastsetting av kontinget og avgifter – både løpsavgift og tur-o avgift – ble debattert, før forbundsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

President Astrid Waaler Kaas gikk gjennom langtidsbudsjettet, som ble enstemmig vedtatt.

Tidligere storhopper Per Bergerud – daglig leder for VM i Østfold 2019 – kom rett fra Raw Airs laghopp i Holmenkollen i går for å presentere neste års VM i orientering i Norge.

Karen som er tidligere verdensmester fra hoppbakken tar med seg toppidrettstankegangen inn i arbeidet:

- Jeg er tidligere verdensmester – riktig nok i en annen idrett – er det naturlig for meg at vi sikter mot tidenes orienterings-VM, sa Bergerud.

Noe han underbygget med sin presentasjon for forbundstinget.

Bergeruds presentasjon kan du se: her

(fortsetter under bildet)

DSC_0594 (2)-470.jpg

Per Bergerud forteller om VM 2019.

 

Generalsekretær i Norges Orienteringsforbund plukket opp tråden, og fortalte hvordan forbundet skal bidra for å løfte fram VM i 2019.

Revisor ble valgt enstemmig.

Valgkomiteens innstilling til styret for ny periode ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling – og dermed nytt styre - kan du se: her

(fortsetter under bildet)

DSC_0613 (2)-470.jpg

Astrid Waaler Kaas ble gjenvalg som president i Norges Orienteringsforbund.

 

Etter valg av nytt styre, var det ny valgkomité som skulle velges.

Her forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Gjenvalgt president Astrid Waaler Kaas takket for tilliten og et godt gjennomført forbundssting.

Samtidig ble også Per Einar Pedersli og Øyvind Holt takket av etter henholdsvis 6 år i styret og utallige år i kontrollkomitéen.

Dirigentene Bernt Myhrvold og Ingrid Okkenhaug fikk også velfortjent oppmerksomhet for god innsats under Tinget.

(forsetter under bildet)

DSC_0615 (2)-470.jpg

Per Einar Pedersli ble takket av etter 6 år i styret i Norges Orienteringsforbund,