Koronainformasjon, oppdatert 11. august

11.08.2020 Norges Orienteringsforbund

Myndighetene har fremdeles satt innskrenkning i handle- og bevegelsesfriheten.

Oppdatert 11. august.


Veileder for o-løp med begrenset deltakelse  oppdatert 11. august. Denne er utarbeidet i dialog med Folkehelseinstituttet. 

«Veileder for o-løp med begrenset deltakelse er oppdatert 11. august. Da er det lagt til momenter om reiserestriksjoner, stafett og trenere/ledere.»

Se også Erfaringer fra tilpassende arrangement

 

Rabatt på desinfeksjonsmidler til idrettslaget (gjelder til 1. oktober 2020)


Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid.


Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte.

Dette medfører innskrenkning i handle- og bevegelsfriheten.
 

I den anledning har Norges Orienteringsforbund noen anbefalinger.


Aktivitetsinformasjon til klubbene. Denne kan du se i sin helhet: her  oppdatert 8. mai


I tillegg har Norges Orienteringsforbund Koronavettregler som du kan se: her  oppdatert 24. juni

 

Se også annen informasjon om corona-virus:

Tilleggsanbefalinger ved oppstart av trening for utviklingshemmede etter korona

Gjennomføring av årsmøter i idrettslag

Støtt ditt idrettslag med Spleis for idretten

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

 

Norges Idrettsforbunds anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet
 

Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen


Idrettsforbundet tilbyr alle idrettslag å gjennomføre digitale årsmøter helt gratis


Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen


Norges Idrettsforbund oppfordrer om å rapportere idrettslagets økonomiske konsekvenser
 

Orienteringsforbundet stiller seg bak vedtaket om å avlyse all aktivitet

 

Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

 

Avlysning av landslagssamlinger

 

Utsettelse av Norges Orienteringsforbunds forbundsting