Verdens o-dag

wod-logo-color.jpg


Verdens O-dag 24. mai 2017
 
Verdens orienteringsdag (World Orienteering Day) arrangeres hvert år av Det internasjonale orienteringsforbundet. Den første utgaven av ble arrangert 11. mai 2016 og ble en stor suksess med mer enn 250 000 deltakere i mer enn 80 land. Neste World Orienteering Day blir 24. mai 2017.

Målet med Verdens orienteringsdag er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

Erfaring 2016
11. mai 2016 deltok 252 927 mennesker på 2013 steder i 81 land i orienteringsaktiviteter. Verdens o-dag ble med det et rekordarrangement slik Det internasjonale orienteringsforbundet hadde som mål. Den gamle verdensrekorden fra Sveits hvor 207 979 mennesker deltok ble med det grundig slått, og det er første gang orienteringsnasjonene fikk til en slik felles global mønstring. På siden http://worldorienteeringday.com/ finnes bilder, ideer og en oversikt over alle arrangement som ble arrangert på Verdens o-dag i 2016. Ta en kikk og bli inspirert!

I Norge ble det til slutt registrert aktiviteter på 142 steder og hele 20 368 mennesker deltok i orienteringsaktiviteter. Norge mønstret med det tredje flest blant alle land i Verden. Tyrkia hadde klart flest med 49 408, deretter Sverige før Norge. På de neste plassene finner vi Russland og Kina.

Blant de norske klubbene som deltok i 2016 ble det trukket ut en vinner av gavekort på 5 000 kroner i utstyr fra Norges Orienteringsforbunds samarbeidspartner, EMIT.
Skien OK ble vinneren, og det var uten tvil en verdig vinner med aktiviteter på seks barne- og ungdomsskoler og to barnehager, med til sammen 1517 barn og unge i aktivitet. Les mer om Skien OKs aktiviteter her og les artikkel fra Krohnengen skole i Bergen her.
 

Nyhetsbrev til klubber 2017:   januar , Info februar   

Samarbeid med skole
Et av målene med Verdens o-dag er å gi barn og unge gode orienteringsopplevelser på skolene. Norges Orienteringsforbund ønsker å komme i kontakt med skoler som ønsker hjelp til orienteringsopplæring i skolene.

Det grunnleggende for orienteringsaktivitet er et kart. Det er viktig at kartene som brukes er oppdaterte og enkle. For skolene vil et kart over skoleområdet være fint, gjerne med stor målestokk og tydelige detaljer.

Anbefalt aktivitet Verdens o-dag

  •          Lag 3-4 enkle orienteringssløyfer fra 500 – 1000 meter med 2-3 poster på hver sløyfe.
  •          Legg postene på tydelige, gjenkjennelige detaljer.  En sløyfe pr kart. Deltakerne kan ta så mange sløyfer de ønsker. Flere sløyfer gir bedre spredning. 
  •          For økt vanskegrad, kan alle poster kombineres til en løype.

Tidtaking er ikke nødvendig, men det må være en form for postkvittering. Har dere mulighet, så er det spennende med bruk av Emit-brikker og elektronisk tidtaking.

Oppleggene som lages skal være tilpasset til alle, det vil si at det skal være mange nok poster som også personer med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å ta. Ta hensyn til underlag, framkommelighet, stigning og lengde. Dersom man har korte løyper/sløyfer må minimum én av disse være tilpasset slik at en person som bruker rullestol som fremkomstmiddel kan ta alle postene.

Se eksempel fra Fjällbacka i Sverige:

 Eksempel 1

 Eksempel 2

 Eksempel 3


Se flere eksempler og ideer på

www.o-skolen.no.

www.aktivitetsbanken.no 

Hjemmesiden til Verdens-o dag

 

Kontakt: 
Fagkonsulent barn og ungdom: Lene Kinneberg, 932 64 756, lene.kinneberg@orientering.no

Fagkonsulent integrering: Lone K. Brochmann, M 970 82 377, lonekarin.brochmann@orientering.no

Erfaringer WOD 2016: Vigdis Hobøl, 924 92 290, vigdis.hoboel@orientering.no

2016_WOD_illustrasjon.jpg

 Foto: Ulf Palm