Vegetasjon, dyreliv og grunneier

Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv.

 

Alle arrangører har derfor plikt til å forholde seg til retningslinjer som bestemmer hvordan o-idretten kan drives og utvikles ut fra hensyn til naturmiljø, rettighetshavere og utøvere.

 

Retningslinjene finner du i dokumentarkivet nedenfor

Se også:

VDG-arbeid på klubbnivå-1-1

 

Krav til arrangører av løp - Oppsummering

 

Mal for brev til organisasjoner som representerer grunneier- vilt- frilufts- og naturverninteresser

 

Utvalgte offentlige uttalelser og forskning om orienteringssportens påvirkning på naturmiljø

 

 

Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer

 

 

Arrangements påvirkning på terreng/natur:

Filnavn
avtale_om_retningslinjer_for_o-idrettens_forhold_til_naturmiljo_og_rettighetshavere_20171130.pdf
Fortifikationsverket_Sverige_uttalelse_2014.pdf
Info ang Vernesaker.pdf
Lathund_Fortverket.pdf
Lover om_ferdsel_i_utmark_friluft_med_mer.pdf
Norska Orienteringsförbundet.pdf
Studie_Jukola_1995-1999.pdf
Studie_O-Ringen_1996.pdf
Studie_O-Ringen_1997.pdf

Generalsponsor

Hovedsponsorer