Utviklingstrappa

Utviklingstrappa i orientering gir inspirasjon og kunnskap om riktig progresjon i treningsarbeidet fra nybegynner til topputøver.  

 

Utviklingstrappa i Orientering er utarbeidet av Norsk Orientering i samarbeid med  Olympiatoppen.

Målet med utviklingstrappa er å sikre en systematisk utvikling av utøvere fra nybegynnere (rekrutt) til elitenivå og derigjennom sikre medaljer i internasjonale mesterskap.
Utviklingstrappa skal være et godt redskap for alle utøvere, trenere, ledere og foreldre både i klubb, krets og forbundsplan.

Trappa foreslår hensiktmessige aktiviteter og riktig progresjon på hvert av de seks trinnene den er inndelt i.

Til Utvikligstrappa

Generalsponsor

Hovedsponsorer