Treningsplanlegging

Skal en lykkes må treningen være godt planlagt, både på kort og lang sikt.
 
 
 
 

olympiatoppen_logo_225.jpg

 

Et av de viktigste suksesskriteriene, for å oppnå toppresultater, er at treningen er godt planlagt.

Ofte har både trenere og utøvere en klar tanke om hvordan en skal trene fysisk, o-teknisk og mentale ferdigheter.

Likevel kan det bli vanskelig når dette skal settes sammen til en helhet og resultere i en plan som skal gå over flere år.

Utviklingstrappa er en viktig form for langsiktig treningsplanlegging. Den er til god hjelp for å kunne planlegge trening, fra ungdom starter med en orientering og til de kan forvente å oppnå gode prestasjoner.

Som grunnlag for å kunne utarbeide og gjennomføre en god treningsplan kreves det kunnskap om  idretten (kravsanalyse), utøveren (kapasitetsanalyse), treningslære og målsetningen. Etter dette kan planen legges og gjennomføres.


Du kan lese mer om treningsplanlegging her 

Generalsponsor

Hovedsponsorer