Trener 3

Trener 3 er høyeste o-spesifikke trenerutdanning i orientering.
Kurset retter seg mot trenere på junior og seniornivå og vil ha et utviklings- og prestasjonsfokus.

 

Mål: Trener-3 kurset skal gjøre treneren i stand til å kunne analysere, reflektere å benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. 

Kurset bygger på trener 2 og vil inneholde både generelle idrettsfaglige emner og o-spesifikke emner.  Totalt timetall vil være 100 timer. I tillegg kommer 90 timer praksis.


O-forbundet arrangerer trener 3 kurs med jevne mellomrom ( ca hvert 3-4 år) og ved etterspørsel og nok interesse. 

Kursplan trener-3: 

Generalsponsor

Hovedsponsorer