Trener 2

Trenerutdanning på nivå 2 har primært trenere som arbeider med en eldre ungdomsgruppe (15 år og oppover) og juniorutøvere som målgruppe. Trener 2-kurset har deltaker- og utviklingsfokus. 
 

IMG_4106-470.jpg

Kurset er på 70 timer og består av:
- Del 1,  generelle idrettsfaglige emner på 35 timer
- Del 2,  orienterings spesifikke emner på 35 timer 

Den generelle delen er utviklet i samarbeid med Norges friidrettsforbund og så langt det lar seg gjøre vil vi samarbeide om felles kurs i denne delen.  

Kurset bygger på Trener 1, men har i tillegg  flere nye emner . 
Generell del :
Modul 1 Treningsplanlegging 
Modul 2 Anatomisk, fysiologisk og mekanisk grunnlag for hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet.
Modul 3 Idrettspsykologi
Modul 4 Trenerrollen
Modul 5 Antidoping, idrettsernæring og idrett og spiseforstyrrelser
 

O-spesifikk del:
Modul 6 Basistrening,Idrettsskader og skadeforebyggende trening i orientering
Modul 7 O-teknikk og metodikk
Modul 8 O-teknikk og analyse
Modul 9 Treningsplanlegging og arbeidskrav innen orientering
 

Det er O-forbundet som er arrangør av trener 2

Mer informasjon om kurset og praksis i kursplanen

 

Trener-2 kursplan

Generalsponsor

Hovedsponsorer