Fysiske tester

Testing er et godt verktøy for å se om den utførte treningen gir ønsket utbytte.

Utendørs kan en "etablere" egne testløyper, enten på vei eller i skog - hvor en lager statistikk i forhold til hvem som har løpt og hvor fort hver enkelt løper. Nedenfor ser du en slik etablert test i Oslo, fra Skullerud. Her kan en se styrker og svakheter på forskjellig underlag og terreng.

Det kan for de som ikke tester seg på mølle være lurt å teste i motbakke og på bane for å få gode svar på kapasitet både i motbakke og på høyere hastigheter. Det er også mulig å teste enten i form av "nøkkeløkter/standardøkter" - hvor en vet hvilke tid, puls og evt laktat en bruker å ha underveis (forusetter at en tar pulsmålinger og mellomtider).

I tillegg har en laktattester og test av maksimalt oksygenopptak, som gjerne utføres på mølle innendørs ved gradvis økning av fart og stigning til utmattelse (maks oksygenopptak). Landslagets løpere tester seg på mølle på 10,5% stigning.

En kan også teste seg med på en 3 000 meter på bane. Dette er en veldig kjapp og enkel test som er lett å sammenlikne med tidligere tester.

For 3 000 meter har Norges Orienteringsforbund vedlikeholdt en fil med testdata for o-løpere som har registrert sin tid(er).

Listen med 3 000 meter tider finner du: her

Den er oppdatert medio februar 2017.

Send inn tider til eivind.tonna@orientering.no

unnamed file

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer