Postbeskrivelser

 

Orientering er en idrett som bedrives over hele verden. Hensikten med internasjonale normer for postbeskrivelser (IOFs symboler for postbeskrivelser) er å skape et gjenkjennelig system for o-løpere fra alle land slik at de kan forstå postbeskrivelsene uten tvetydighet eller behov for oversettelse. Dette hefte viser hvordan symbolene kan brukes for å oppnå dette.

Hvordan IOFs postbeskrivelser virker:

Hensikten med en postbeskrivelse er å gi en større presisjon i beskrivelsen av detaljen posten er plassert på, og hvordan flagget er plassert i forhold til detaljen, enn det kartet alene kan gi. Men en god post er først og fremst funnet ved hjelp av kartlesing. Beskrivelser og koder kan hjelpe med oppgaven, men skal ikke være lengre eller mer kompliserte enn det som er nødvendig for å finne posten.

Postbeskrivelser skal ikke brukes for å korrigere feil på kartet.

Du kan se postbeskrivelsene på norsk: her

IOFs (Det Internasjonale Orienteringsforbundets) postbeskrivelser ser du: her

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer