O-teknisk test

O-teknisk testing

Orientering er en kombinasjonsidrett, hvor utøveren både skal beherske det moment å ta seg raskt frem i terrenget, mens en samtidig velger den raskeste vei. Tradisjonelt har vi i orientering mange måter å måle fysiske kapasitet. Forbundet har i senere tid jobbet med å lage tester som sier noe om utøverens tekniske kapasitet. Vi forstår at orienteringsteknisk kapasitet er komplekst å måle og vi vil understreke at ingen resultater må stå alene som et entydig svar på nivået utøveren innehar. Svarene fra testene må i etterkant nøye analyseres sammen med en kompetent person, før det blir dratt en konklusjon.

Uansett er de nye tekniske testene et morsomt og givende verktøy, som kan bli brukt til å utvikle bedre ferdigheter innen orienteringsteknikken. Vi ser det også som en fordel at Norsk Orientering har en felles inngang til temaet, slikt at våre diskusjoner i fremtiden rundt teknisk utvikling har et likt startpunkt.

Når det gjelder testene opererer en med 2 typer tester, praktisk og teoretisk. Den praktiske testen skal klubbene på egenhånd gjennomføre, mens den teoretiske testen blir satt opp av forbundet 2 ganger årlig via eventor. En må forvente at utøveren som bruker disse tester behersker minimum et B-nivå, men det passer nok best for utøvere med A-nivå og E-nivå.

Det vil av naturlige årsaker kunne forekomme noen barnesykdommer, slikt at testene kan få noen modifikasjoner i det videre arbeid. Vi håper at dette blir godt mottatt og at O-Norge ser det som en oppgave at komme med konstruktive tilbakemeldinger på videre utvikling av slike verktøy.

Følg linken til veiledning for praktisk test: her

Følg linken til veiledning for teoretisk test: her

 

På vegne av NOF/ landslagssjef Kenneth Buch

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer