Løypelegging

 

Kunsten å legge gode orienteringsløyper  

Gode løyper med riktig vanskegrad og lengde i forhold til klassenivå er viktig for å tilfredstille deltakerne i o-løp.
Spesielt ønsker o-forbundet å sette fokus på løypene for nybegynnere, barn og ungdommen som skal ha N, C og B nivå.

Orientering skal være gøy
Målet er å gi alle gode opplevelser og mestringsfølelse i o-løypa. Spesielt viktig er å ivareta barn og ungdom.  De skal møte riktige utfordringer på riktig nivå og med en forutsigbarhet fra gang til gang i treninger og konkurranser. Først når du mestrer orienteringen og finner postene, blir det ordentlig gøy.  
Orienteringsforbundet gir ut en ny brosjyre i april 2016 med tittel "Bedre løyper for barn og ungdom. I brosjyren finner du beskrivelse og kart med løypeeksempler på hvert nivå og til bruk i  diskusjon om løuypelegging :
- Hva kjennetegner en god løype
- Hva forventes at utøvere kan på N, C og B nivå
- Tips til løypelegger
- Tips til trener/trening

Brosjyren kan lastes ned i pdf format    Riktige løyper for barn og ungdom .
Den kan også bestilles fra www.idrettsbutikken.no

For grundigere fordypning i løypelegging så anbefaler vi Løypeleggerboka, NOF 2007. Den kjøpes også fra idrettsbutikken.
 

Løypeleggerkurs 
De enkelte kretser er oppfordret til å holde kurs ellers seminar i løypelegging. Nærmere informasjon om aktuelle tilbud vil bli annonsert på orientering.no 
Er det spørsmål til løypeleggerkurs, ta kontakt med lene.kinneberg@orientering.no

 

 

 

 

Hovedsponsorer