Klubbutvikling

Levende klubber er bærebjelken i Norsk Orientering ! 

Orienteringsforbundet  vil bidra til å hjelpe din klubb å sikre vekst og utvikling i den retningen klubben ønsker.  
 

organisasjonshjul-med-gap 2.jpg

Organisasjonshjulet er et nyttig verktøy vi bruker i kartlegging sammen med klubben.

Klubbutvikling er alle tiltak som bidrar til å føre o-klubben fra dagens situasjon til en fremtidig ønsket situasjon. Veiledere  fra Orienteringsforbundet kommer gjerne på klubbesøk og kan hjelpe til med å kartlegge, bevisstgjøre og motivere til forbedringer som klubben selv ønsker. Vi tilpasser opplegget ut fra klubbens ønsker, behov og målsetting.

Tilbudet er GRATIS for o-klubbene !

Tiltaksplan Tiltaksplan MAL  MAL A4  og Tiltaksplan MAL A3 MAL A3

Se informasjon om tilbudet og hvem som er klubbveiledere 2021 
Vi gjennomførte et webinar om klubbutvikling 11. februar 2021, se oppsummering
 

Starten på en klubbutviklingsprosess kan bestå av to trinn:

1. Startmøte
En god begynnelse for klubben er å samle medlemmene til en klubbutviklingskveld.

Klubben får besøk av en veileder  som legger opp til gjennomføring av en utviklingsprosess som helt konkret kartlegger hva klubben må ta tak i. Den skal ende opp i en tiltaksplan.

Status - hvor står o-klubben idag?

Definere klubbens innsatsområder og lage framdriftsplaner

Synliggjøre utdanningstilbud fra krets og særforbund

 

2. Oppfølgingsmøte

Evaluering av gjennomførte tiltak

Definere nye behov og ønsker

Revitalisere planer/legge nye fremdriftsplaner
 

Er din klubb interessert: Kontakt Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no for informasjon og avtale om klubbesøk.

For mer informasjon om klubbutvikling, se NIFs temasider: her  ( oppdatert 2022)

Kan du tenke deg å bli klubbveileder ? Ta kontakt for informasjon om utdanning av veiledere.

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer