Klubbutvikling

Levende klubber er bærebjelken i Norsk Orientering ! 

Orienteringsforbundet  vil bidra til å hjelpe din klubb til å sikre vekst og utvikling.  
 

organisasjonshjul-med-gap 2.jpg


Klubbutvikling er alle tiltak som bidrar til å føre o-klubben fra dagens situasjon til en fremtidig ønsket situasjon. Våre veiledere  fra Orienteringsforbundet kommer gjerne på et klubbesøk og kan hjelpe til med å kartlegge, bevisstgjøre og motivere til forbedringer som klubben selv ønsker. Vi tilpasser opplegget ut fra klubbens ønsker, behov og målsetting.

Tilbudet er GRATIS for o-klubbene !
Invitasjon til webinar om klubbutvikling 11. februar 2021, se
Informasjon for 2020


Starten på en klubbutviklingsprosess består av to trinn:

1. Startmøte
En god begynnelse for klubben er å samle medlemmene til en klubbutviklingskveld.

Klubben får besøk av en veileder  som legger opp til gjennomføring av en utviklingsprosess som helt konkret kartlegger hva klubben må ta tak i. Den skal ende opp i en handlingsplan.

Status - hvor står o-klubben idag?

Definere klubbens innsatsområder og lage framdriftsplaner

Synliggjøre utdanningstilbud fra krets og særforbund

 

2. Oppfølgingsmøte

Evaluering av gjennomførte tiltak

Definere nye behov og ønsker

Revitalisere planer/legge nye fremdriftsplaner
 

Er din klubb interessert: Kontakt Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no for informasjon og avtale om klubbesøk.

For mer informasjon om klubbutvikling, se NIFs temasider: her

Kan du tenke deg å bli klubbveileder ? Ta kontakt for informasjon om utdanning av veiledere.

 

Hovedsponsorer