Hva er Strategi 2020?

 

På NOFs ting våren 2012 ble det bestemt at en skulle satse på Strategi 2020 – som innebærer en visjon om at 1% av Norges befolkning skal løpe orientering i 2020.

Siden den beslutningen har Norges Orienteringsforbund i samarbeid med kretser og klubber arbeidet fram ulike strategier og tiltak for å styrke rekrutteringen, en satsing på en rekrutteringsturne har vært en viktig del av denne satsinga. Siste Idrettsregistrering (2016) viser at Norsk Orientering har stoppet en negativ tendens, og er på rett vei:

- Fra 2012 til 2016 har vi gått fra å være 22 386 til 24 064 aktive medlemmer, en økning på 1678 medlemmer eller 7,5%.
- Det har i siste del av perioden vært en innstramming av krav til registrering og betaling for medlemmer i norsk idrett som har betydd at en del lag har gått ned i antall medlemmer.

Strategi 2020 innebærer følgende strategiske veivalg:  
1. Tydelige fokus på hovedmålet
2. Tydelige resultatmål med målinger
3. Klubbutvikling og økt kompetanse
4. Sikre lavere inngangsterskel for nye utøvere (Forenkle)
5. Revitalisere svake klubber og regioner
6. Forsterke kommunikasjon og samhandling
7. Økt synlighet
8. Sterk økonomi

I 2016 – 2018 er det vedtatt at veivalgene 4: Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter.

På forbundstinget i mars 2018 ble det vedtatt ny Strategi, den finner du: her  

Hele strategi 2020 (sist behandlet på forbundstinget 2016) kan du lese her

Historisk medlemsutvikling (aktive medlemmer)

unnamed file

 

Aktive medlemmer fordelt på krets

 

2012

2013

2014

2015

2016

% av bef.

Akershus og Oslo

4107

4170

4496

4432

4708

0,37 %

Aust-Agder

922

963

880

862

859

0,74 %

Buskerud

2099

2124

2090

2173

2095

0,75 %

Finnmark

368

271

263

228

192

0,25 %

Hedmark

1517

1765

1818

1810

1841

0,94 %

Hordaland

1215

1337

1343

1359

1341

0,26 %

Møre og Romsdal

351

533

501

497

649

0,24 %

Nordland

1093

1224

1222

1285

1576

0,65 %

Nord-Trøndelag

1246

1506

1721

1366

1128

0,82 %

Oppland

757

561

597

718

756

0,40 %

Rogaland

1025

1164

1193

1206

1292

0,27 %

Sogn og Fjordane

561

576

465

465

431

0,39 %

Sør-Trøndelag

2083

2156

2214

2059

1999

0,63 %

Telemark

985

1040

1160

1095

1059

0,61 %

Troms

626

608

706

656

654

0,39 %

Vest-Agder

716

685

663

618

620

0,34 %

Vestfold

1082

1004

1094

1148

1068

0,43 %

Østfold

1633

1659

1779

1842

1796

0,61 %

Sum

22386

23346

24205

23819

24064

0,46 %

 

 

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer