Barneidrett

BARN OG ORIENTERING

Henrik og Aurora i Kjeglestafett 21.05.15 (002).jpg

  • Utviklingsplan for barn i orientering
  • Rettigheter og bestemmelser i barneidretten

​Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett  ble vedtatt av Idrettstinget i 2007, senere revidert i 2015 og sist i 2019 . De tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn og gjelder for hele norsk idrett. 

Norges Orienteringsforbund har utarbeidet et dokument som beskriver viktige element for god aktivitet, mestring og utvikling for barn i orientering.
Det er også tatt med presiseringer og utdypinger av aktuelle punkter i Bestemmelser om barneidrett. 
Alle klubber med aktivitet for barn oppfordres til å bruke dokumentet som grunnlag for foreldremøte, klubbmøte og temakveld om barneidrett i orientering.  

Til dokumentet:
 - utviklingsplan for barn og rettigheter og bestemmelser i barneidretten.
   
NIFs temasider for barneidrett  HER.
Rettighetene og bestemmelsene leses i helhet i denne brosjyren

Brosjyren «Orienteringsglede for alle – rekruttere og beholde» finner du: her 
 

Politiattest. Informasjon og søknad.
 

Spørsmål og henvendelse om barneidrett i orientering, kontakt  Lene Kinneberg

 

 

 

Generalsponsor

Hovedsponsorer