O-troll leir 16-17 september

14.08.2017 Ingvild Eckdahl

Botne SK inviterer til o-troll leir 16 - 17 september

Alle o-troll fra Telemark og Vestfold i alderen 8-12 år er velkommen på leir.

Se vedlagt innbydelse: O-troll leir 16-17 september