Sammenslåing av de to Agder-kretsene

09.01.2020 Norges Orienteringsforbund

Samlet Agder O-krets fra 1. januar 2020.

I flere år har de to kretsene lengst sør i landet arbeidet mot en sammenslåing.  NOF sentralt vedtok derfor etter ønske fra styrene i henholdsvis Aust og Vest at en slik sammenslåing skulle skje formelt fra 1. januar 2020. 

 

Styrene, og ildsjeler i de to kretsene har i løpet av 2019 avholdt flere arbeidsmøter og vil nå avslutte dette arbeidet opp mot Kretstinget i februar som vil være felles for første gang.  Noe spesielt vil det bli når vi her må godkjenne to årsberetninger, en for AAOK, og en for VAOK.  Det må også lages ny lov som må vedtas. 

 

Nytt styret vil bestå av leder og nestleder, leder for treningsråd/kretslag, leder for teknisk råd (terminliste / arrangement), leder for anleggsrådet (kart), ungdomsrepresentant og leder for kommunikasjon (synlighet).  Økonomifunksjonen vil bli videreført slik Aust-Agder organiserte dette tidligere via idrettskretsen / ekstern bokfører. 

 

Det jobbes også for å overføre Stiftelsen Sørlandsgaloppens oppgaver for Vest- og Aust-Agder til det nye kretsstyret. 

 

Kretsen skal fortsette å tilrettelegge for orienteringslagene i nye Agder, motivere til oppstart av aktivitet der det i dag ikke finnes slikt tilbud, og jobbe aktivt opp mot, og for NOF her i sør.  Det er viktig at aktivitetene primært fortsetter som før i lagene.