Norges Orienteringsforbund tilbyr trener-2 utdanning

17.02.2019 Aileen Runde

Søknadsfrist er 1. mars !

Vi ser behov for flere trenere med riktig kompetanse for ungdom og juniorer ut i krets og klubbmiljøene.  Vi oppfordrer spesielt jenter/kvinner til å søke utdanningen.

Orienteringsforbundet vil subsidiere deler av studiet.

http://www.orientering.no/nyheter/trener-2-utdanning-i-orientering-i-samarbeid-med-hogskolen-i-innlandet/

Spørsmål om Trener-2 studiet: Kontakt Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no  

Ny trener-2 utdanning