Innkalling til kretsting

15.01.2018 Aileen Runde

Kretsting for VAOK holdes tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.00 i KOKs klubbhus på Presteheia

Sakspapirer ligger vedlagt; dette blir ikke delt ut i papirversjon under møtet. De som ønsker må selv ta utskrift. Forslag som skal behandles på kretstinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget.

På kretstinget møter med stemmerett: a) Kretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: For medlemstall til og med 25: 1 representant For medlemstall til og med 50: 2 representanter For medlemstall over 50: 3 representanter, som er det høyeste antall representanter et lag kan ha.

VAOK Årsberetning 2017