Kretsstyret

De tillitsvalgte i Vest Agder Orienteringskrets (VAOK) er organisert i kretsstyre, treningsråd, kartråd og teknisk råd. Rådslederne er med i hovedstyret.  I tillegg har kretsen også revisorer.

Tillitsvalgte VAOK 2017:

Kretsstyret:
Leder:               Harald Eik, Kristiansand OK, haraeik@gmail.com
Nestleder:
         Siri Økstad, Oddersjaa, siriokstad@gmail.com
Kasserer:          Reidar Sæstad, Kristiansand OK,  reidar.sastad@dnb.no
Varamedlem:     Siri Bjorvand, Birkenes, Siri.bjorvand@uia.no
Varamedlem:     Aileen Runde, Kristiansand OK, aileen.runde@me.com

Teknisk råd

Leder:         Torbjørn Værp, Kristiansand OK, thorbjorn.vaerp@pointtaken.no 
Medlem:     Stein-Erik Scheie, OK Sør, Stein-erik.scheie@telenor.com
Medlem:     Aileen Runde, Kristiansand OK, aileen.runde@me.com

Kartrådet

Leder:      Oluf Bøckman, Kristiansand OK, olufbockman@gmail.com
Medlem:  Leif Terje Arnevik, Søgne og Sogndalen OK, ltarnevik@hotmail.com
Medlem:  Jostein Moe, Torridal IL, Jostein.moe@elkem.no

Treningsrådet

Leder:       Jon Terje Ekeland, Oddersjaa, Jont-e@online.no
Medlem:   Christina White, Søgne og Sogndalen OK, c.white@broadpark.no
Medlem:   John Runde, Kristiansand OK, johnolavrunde@gmail.com

Revisorer

Unni Kruse, Torridal IL
Audun Kjøstvedt, Høvdingen

Valgkomite for 2017

Oddersjaa
Kristiansand OK