Kretsstyret

De tillitsvalgte i Vest Agder Orienteringskrets (VAOK) er organisert i kretsstyre, treningsråd, anleggstråd og teknisk råd. Rådslederne er med i hovedstyret.  I tillegg har kretsen også revisorer.

Tillitsvalgte VAOK 2019:

Kretsstyret:
Leder:               Harald Eik, Kristiansand OK, haraeik@gmail.com
Nestleder:         Siri Økstad, Oddersjaa, siriokstad@gmail.com
Kasserer:          Reidar Sæstad, Kristiansand OK,  reidar.sastad@dnb.no
Varamedlem:     Svein Roar Jonsmyr, Birkenes, sveinroar.jonsmyr@gmail.com
Varamedlem:     Aileen Runde, Kristiansand OK, aileen.runde@me.com

Teknisk råd

Leder:         Torbjørn Værp, Kristiansand OK, thorbjorn.vaerp@pointtaken.no 
Medlem:     Kjell Arne Håland, OK Sør, kjell.arne.haland@sshf.no
Medlem:     Aileen Runde, Kristiansand OK, aileen.runde@me.com

Anleggsrådet

Leder:      Jostein Moe, Torridal, Jostein.moe@elkem.no
Medlem:  Leif Terje Arnevik, Søgne og Sogndalen OK, ltarnevik@hotmail.com
Medlem:  Hans Gunnar Omdal, Vindbjart, hgomdal@hotmail.com

Treningsrådet

Leder:       Christina White, Søgne og Songdalen OK, c.white@broadpark.no
Medlem:    Målfrid Konst, Kristiansand OK, malfrid.konst@vennesla.kommune.no
Medlem:    John Runde, Kristiansand OK, johnolavrunde@gmail.com

Revisorer

Unni Kruse, Torridal IL
Audun Kjøstvedt, Høvdingen

Valgkomite for 2019

Birkenes IL
OK Sør