Kart

Vest-Agder orienteringskrets kartråd velges på kretsen årsmøte. Oppgavene i hovedsak knyttet til å utarbeide kartplaner sammen med klubber i kretsen, oppnevne kontrollører for nyproduserte kart og foreta den endelige godkjenningen av et nye kart. I tillegg kommer faglig hjelp til klubber som måtte trenge det.
 
Normalt er det medlemsklubbene som produserer kart og eier dem – se kartplanen for flere detaljer.  For kontakt med klubbene – se deres hjemmesider (lag i kretsen).

På årsmøtet 2016 ble det ikke valgt leder, da kandidat manglet.  Leiv-Terje Arnevik og Oluf Bøckman ble imidlertid valgt inn som medlemmer av kartrådet. De to har funnet ut at Oluf Bøckman fungerer som leder inntil valgkomite eller kretsens styre finner annen kandidat.
 
Oluf Bøckman, 488881343,olufbockman£at$gmail.com
Leiv-Terje Arnevik, 48144019,ltarnevik£at$hotmail.com

Filer

Filnavn
Kartplan VAOK 2016-2021 (rev juni 2016)-v2 [72804].pdf
Kartplan VAOK 2019-2023 (rev sept 2019).pdf
Orienteringkart som tilhører klubber tilsluttet VAOK -v2[72781].pdf