Kretsen

De tillitsvalgte i Vest Agder Orienteringskrets (VAOK) er organisert i kretsstyre, teknisk råd, annleggsråd og treningsråd. I styret er også leder for hhv teknisk råd, anleggsråd og treningsråd.

I tillegg har kretsen også to revisorer.