Ekstraordinært ting i Troms orienteringskrets

04.12.2020 Axel Theisen

Med dette innkalles til ekstraordinært ting for Troms orienteringskrets.

Tinget avholdes som et epostmøte  fra fredag 18.12.2020 kl 8:00 til søndag 20.12.2020 kl. 20:00.
Styret i kretsen fattet på møte 7.5. og 23.9. vedtak om å avholde ekstraordinært ting i Troms orienteringskrets. Bakgrunnen for vedtakene var at styret ble klar over at det ordinære tinget i februar ikke gjorde alle de valg som det etter loven skulle ha gjort. Dette gjaldt valg av mangelfullt styre og manglende valg av kontrollutvalg. I tillegg skulle loven for kretsen ha blitt endret til å følge en ny norm.
 
Etter gjeldende lov for Troms orienteringskrets så skal styret bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Det ble på det ordinære tinget valgt kun 4 medlemmer, og ingen vara. For å gjøre det enklere å finne styre til kretsen i år og fremover, foreslår styret at loven endres slik at det kun kreves 4 medlemmer og 2 varamedlemmer i styret. Da blir det nødvendig å velge 2 varamedlemmer til styret på dette ekstraordinære tinget.
 
Når det gjelder kravet om kontrollutvalg, så ble det kravet innført i 2019 i en ny lovnorm fra NIF. Denne nye lovnormen er Troms orienteringskrets pliktig til å bruke for sin lov fra i år.
 
Så det ekstraordinære tinget skal altså gjøre 2 ting:
Først skal tinget vedta ny lov for Troms o-krets, med alle endringene som følger med den nye lovnormen, og eventuelt de endringene som styret foreslår.
 
Så skal tinget velge folk inn i de roller som den nye loven krever at skal være fylt, og som det ordinære tinget ikke valgte.
 
Dagsorden for det ekstraordinære tinget blir da som følger:
 
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Vedta ny lov for Troms orienteringskrets
4. Velge 1 og 2. vara til styret.
5. Velge 2 medlemmer og 1 vara til kontrollutvalget
 
Lagene i kretsen har anledning til å oppnevne følgende antall representanter til tinget:
 
Lag > 50 medlemmer:                               <wbr/>          3 representanter
Lag < 50 medlemmer og > enn 25 medlemmer: 2 representanter
Lag < 25 medlemmer:                    <wbr/>                     1 representant
 
Det er medlemstallet innberettet for 2019 som skal brukes.
 
Hvert lag må melde sine representanter (navn og epostadresse) til kretslederen på denne epostadressen før tinget starter.
 
De som skal delta på det ekstraordinære tinget sender i perioden tinget pågår e-post til styreleder til axel.theisen@gmail.com og gir sine innspill til de fem sakene på sakslista. Det må fremgå om man er enig i styrets innstilling eller ikke.  
 
Styrets forslag til ny lov for Troms orienteringskrets finner du her:
 
Styrets instilling til valgene er som følger:
1. vara til styret: Hans Martin Vaeng, Sørreisa
2. vara til styret: Rune Graversen, BUL Tromsø
Medlemmer til kontrollutvalget: Kjell Johansen og Rolf Arne Andreassen
Vara til kontrollutvalget: Bengt Haugen, BUL Tromsø
 
For de som er interessert:
 
Hilsen
Styret i Troms orienteringskrets