Tilskuddsordninger

Det kan for krets og klubber i Troms være mye penger å hente ut til aktivitetsskapende tiltak. Det er imidlertid ikke alltid lett å finne ut hvor og hvordan, men under er noen nettadresser det er lurt å sjekke.

 

 

Vet du om flere plasser det kan være mulig å få økonomisk støtte fra? Send da en e-post til webredaktøren.