Orientering i skolen

Troms o-krets og våre klubber ønsker å bidra til at orientering blir vektlagt som fag i skolen.