Lag i kretsen

Under finnes oversikt over klubber i Troms o-krets. Du er hjertelig velkommen til å bll medlem. Ta kontakt med lederen i den aktuelle klubben, eller med kretsen.

 

Bardu IL, O-gruppa 
Leder: Knut Øyvind Johansen, Tlf. 454 293 51
E-post: bardu.orientering@gmail.com 

Hjemmeside: 
http://barduil-orientering.no

   

 

 

Bjerkvik IF, O-gruppa 
Leder: Aud Pedersen, Tlf. 908 97 531
E-post: audpedersen@online.no

Hjemmeside: 
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=62399 

BUL Tromsø, O-gruppa 
Leder: Liv Karen Johannesen, Tlf. 971 33 733
E-post: liv@svingen12.net 

Hjemmeside: 
http://www.bul-tromso.no/bul-troms%C3%B8/orientering

   

 

 

Harstad O-lag
Leder: Ove Holand, Tlf. 930 23 431
E-post: ove.holand@gmail.com

Hjemmeside:
www.harstadol.no

IL Kampen, O-gruppa 
Leder: Reidar Fredheim, Tlf. 916 76 831

Kvæfjord IL, O-gruppa 
Leder: Brynjar Wikeland, Tlf. 958 82 039
E-post: brynjar@start.no

Lyngen/Karnes IL, O-gruppa 
Leder: Ingebjørg Ellingsen, Tlf. 400 28 571
E-post: ingebjorg.ellingsen@lyngen.kommune.no

 

Mellembygd OL 
Leder: Axel Theisen, Tlf. 913 10 231
E-post: axel.theisen@gmail.com 

   

 

 

Målselv IL, O-gruppa 
Leder: Brynjar Jørgensen, Tlf. 995 13 641
E-post: bri-haak@online.no

Hjemmeside: http://malselv-il.no/orientering

Nordreisa IL, O-gruppa 
Leder: Stig Løvlund, Tlf. 950 78 142
E-post: stig.lovlund@statnett.no  

Hjemmeside:
www.nordreisail.no/orientering

   

Rotsundelv IL, O-gruppa 
Leder: Trond Sandelin, Tlf. 913 84 333
E-post: trond.sandelin@nordtroms.net

OK Silsand 
Leder: Odd-Ivan Lorentsen, Tlf. 907 92 990
E-post: odloren@online.no

Hjemmeside: 
www.ok-silsand.no

Skibotn IL, O-gruppa 
Leder: Ramona Johansen, Tlf. 976 75 524
E-post: ramojoh@hotmail.com  

 

Skånland SPK 
Leder: Bengt Skånhaug, Tlf. 907 48 115
E-post: bengtsk@gmail.com

 

Sortland O-lag 
Leder: Veronica Hjelle, Tlf. 902 88041
E-post: hjelle@vesteraalsmat.no

Hjemmeside:
https://www.facebook.com/#!/groups/378956395461708/?fref=ts

Stokmarknes O-lag 
Leder: Jens Olav Hessen, Tlf. 950 35 161
E-post: jens-olav.hessen@trollfjord.no

Hjemmeside:
http://st-ol.no

Storsteinnes IL, O-gruppa 
Leder: Gunnar Kvaal, Tlf. 481 41 883
E-post: gukv2@online.no

Sørreisa O-lag 
Leder: Jon Helge Vaeng, Tlf. 992 91 425

Toppen-Nedre 2, 9310 Sørreisa
E-post:  helgejon@online.no 

Hjemmeside: 
www.sorreisa-olag.no

Øverbygd IL, O-gruppa 
Leder: Liv-Iris Sørgård, Tlf. 413 38 436
E-post: liv-iris-s@hotmail.com 

Hjemmeside:
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=62446


Tre av klubbene; Bjerkvik IFSortland OL og Stokmarknes OL, har tilholdssted helt nord i Nordland fylke på grensen mot Troms fylke, og tilhører derfor Nordland o-krets organisatorisk. De er imidlertid sportslig tilknyttet Troms o-krets på grunn av sin geografiske beliggenhet.