Lag i kretsen

Under finnes oversikt over klubber i Troms o-krets. Du er hjertelig velkommen til å bll medlem. Ta kontakt med lederen i den aktuelle klubben, eller med kretsen.

 

Bardu IL, O-gruppa 
Leder: Tonje Midtun, Tlf. 481 09 474
E-post: bardu.orientering@gmail.com 
tonjekp@hotmail.com
Hjemmeside: 
http://barduil-orientering.no

   

 

 

Bjerkvik IF, O-gruppa 
Leder: Aud Pedersen, Tlf. 908 97 531
E-post: audpedersen@online.no

Hjemmeside: 
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=62399 

BUL Tromsø, O-gruppa 
Leder: Liv Karen Johannesen, Tlf. 971 33 733
E-post: liv@svingen12.net 

Hjemmeside: 
http://www.bul-tromso.no/bul-troms%C3%B8/orientering

   

 

 

Harstad O-lag
Leder: Lasse Skalle, Tlf. 908 51 184
E-post: blasseskalle@gmail.com

Hjemmeside:
www.harstadol.no

Kvæfjord IL, O-gruppa 
Leder: Brynjar Wikeland, Tlf. 958 82 039
E-post: brynjar@start.no

Mellembygd OL 
Leder: Axel Theisen, Tlf. 913 10 231
E-post: axel.theisen@gmail.com 

   

 

 

Målselv IL, O-gruppa 
Leder: Gro Kari Hvideberg Hansen, Tlf. 951 74 348
E-post: orientering@malselv-il.no

Hjemmeside: http://malselv-il.no/orientering

Nordreisa IL, O-gruppa 
Leder: Stig Løvlund, Tlf. 950 78 142
E-post: stig.lovlund@statnett.no  

Hjemmeside:
www.nordreisail.no/orientering

   

Rotsundelv IL, O-gruppa 
Leder: Trond Sandelin, Tlf. 913 84 333
E-post: trond.sandelin@nordtroms.net

OK Silsand 
Leder: Odd-Ivan Lorentsen, Tlf. 907 92 990
E-post: odd.ivan.lorentsen@senja.kommune.no

Hjemmeside: 
www.ok-silsand.no

Skånland SPK 
Leder: Bengt Skånhaug, Tlf. 907 48 115
E-post: bengtsk@gmail.com

 

Sortland O-lag 
Leder: Ola Skogstad, Tlf. 909 36 145
E-post: sortlandorienteringslag@gmail

Hjemmeside:
https://www.facebook.com/#!/groups/378956395461708/?fref=ts

Stokmarknes O-lag 
Leder: Jens Olav Hessen, Tlf. 950 35 161
E-post: jens.olav.hessen@gmail.com

Hjemmeside:
http://st-ol.no

Storsteinnes IL, O-gruppa 
Leder: Per Inge Årøen, Tlf. 
E-post: gukv2@online.no

Sørreisa O-lag 
Leder: Stine-Mari Gabrielsen, Tlf. 911 17 427
E-post:   post@sorreisa-olag.no 

Hjemmeside: 
www.sorreisa-olag.no

Øverbygd IL, O-gruppa 
Leder: Liv-Iris Sørgård, Tlf. 413 38 436
E-post: liv-iris-s@hotmail.com 

Hjemmeside:
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=62446


Tre av klubbene; Bjerkvik IFSortland OL og Stokmarknes OL, har tilholdssted helt nord i Nordland fylke på grensen mot Troms fylke, og tilhører derfor Nordland o-krets organisatorisk. De er imidlertid sportslig tilknyttet Troms o-krets på grunn av sin geografiske beliggenhet.