Kretsstyret

Troms o-krets´ styre 2022-2023


 

 Leder: Torun Ankjell
 Klubb: Nordreisa IL
 Adresse: Hopenvegen 3, 9013 Tromsø
 Tlf. M/A: 95772273 
 E-post: ankjelltorun@gmail.com

 Nestleder: Anne-Kari Bakkland
 Klubb: Sørreisa Olag
 Adresse: 
Mobil: 95252115
Epost: bakkland47@gmail.com

 

 Styremedlem: Rune Graversen
Klubb: BUL-Tromsø
Adresse:
Mobil: 41403687
Epost: rune.graversen@gmail.com

 

 

 Styremedlem: Axel Theisen  
 Klubb: Mellembygd O-lag
 Adresse: Mellombygdvn. 1877, 9336 Rundhaug
 Tlf. M: 91 31 02 31
 E-post: axel.theisen@gmail.com 

 

 

 Varamedlemmer:

Hans-Martin Vaeng

Trond-Henry Skjønsfjell