Kretsstyret

Troms o-krets´ styre 2020-2021


 

 Leder: Axel Theisen  
 Klubb: Mellembygd O-lag
 Adresse: Mellombygdvn. 1877, 9336 Rundhaug
 Tlf. M: 91 31 02 31
 Tlf. P: 77 83 74 96
 E-post: axel.theisen@gmail.com 
 Ansvar for: Organisasjon. Hjemmeside

 Nestleder: Anne Urset
 Klubb: BUL Tromsø
 Adresse: Finnseterveien 55, 9105 KVALØYA  
 Tlf. M: 991 06 169  
 Tlf. A: 77 75 05 75 
 E-post: anne.urset@gmail.com   
 Ansvar for: Kart.

 

 Styremedlem: Torun Ankjell
 Klubb: Nordreisa IL
 Adresse: Hopenvegen 3, 9013 Tromsø
 Tlf. M/A: 95772273
 Tlf. P: 
 E-post: ankjelltorun@gmail.com

 

 

 Styremedlem: Atle Iversen
 Klubb: BUL Tromsø

 Adresse: Tønsvikvegen 279, 9023 Krokelvdalen
 Tlf. M: 481 97 592
 Tlf. P: 77 63 25 43
 E-post: iversenatle@yahoo.no 
 Ansvar for:  Terminliste. Arrangement.

 

 

 Styremedlem: 

 Ansvar for: Rekruttering. Utdanning. Kurs.

Ungdom. Kretslaget. Samlinger.


Varamedlemmer: