Mosjon

Orientering er trim med mening. Under følger oversikt over ulike mosjonstilbud innen orientering.

 

Treningsløp
Mange av klubbene arrangerer ukentlig egne klubbløp der alle er velkomne til å delta. Det er flere løyper å velge mellom, fra nybegynnernivå på cirka 1,5-2,5 km til vanskelig på rundt 6-7 km. Det er valgfritt om man vil springe på tid eller ikke. Påmelding skjer ved start.

Eventuelle endringer vil bli publisert på klubbenes egne hjemmesider. Oversikt over hjemmesider finner du her.

Turorientering
Turorientering er et mosjonstilbud til alle som liker turer i skog og mark. Dette er en aktivitet uten tidtaking, uten fastsatt start og mål, og uten faste turdager. Postene står ute hele sesongen, og kan tas når man vil og i den rekkefølgen man vil. Det er fritt valg om du vil ta noen få langturer eller mange korte turer.