Trener for kretslag i Nord-Trøndelag

29.11.2018 Atle Pedersen

Nord-Trøndelag orienteringskrets søker trener for nyetablert kretslag.

NTOK ønsker å styrke oppfølgingen av deres o-ungdommer i aldersgruppen 14-20 og etablerer et tilbud i form av et kretslag med egen trener og et støtteapparat.

Treneren skal ha det overordnede ansvaret for treningstilbudet og skal i tillegg gi individuell treningsoppfølging til de på laget som ønsker det.

Treneren bør ha gode kunnskaper om både o-teknisk og fysisk trening samt ha gode evner til å motivere og kommunisere med ungdommene. I tillegg til det sportslige vil teambygging stå sentralt.

Vi ser for oss et tilbud om 2 treninger pr mnd. i store deler av året og 3-4 samlinger, i tillegg til individuell treningsoppfølging.

Lønn og godtgjørelser etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos:

Atle Dengerud, tlf. 480 94 511 og Stein Markhus tlf. 470 17 339.

Søknadsfrist 15.desember 2018.

Søknaden sendes, Atle Dengerud epost: atle.dengerud@ntebb.no.