Trener 2 utdanning

12.02.2019 Atle Pedersen

Norges Orienteringsforbund tilbyr trener-2 utdanning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og  syv andre særforbund. Kurset gir 10 studiepoeng.

Vi ser behov for flere trenere med riktig kompetanse for ungdom og juniorer ut i krets og klubbmiljøene.  Vi oppfordrer spesielt jenter/kvinner til å søke utdanningen.

Orienteringsforbundet vil subsidiere deler av studiet.

 

Søknadsfrist er 1. mars !

http://www.orientering.no/nyheter/trener-2-utdanning-i-orientering-i-samarbeid-med-hogskolen-i-innlandet/

Spørsmål om Trener-2 studiet: Kontakt Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no

Vedlagt egen invitasjon og et banner som kan brukes i markedsføring.

 

Invitasjon