Sommer-O-leir

14.05.2017 Atle Pedersen

Freidig Orientering og Byåsen IL Orientering arrangerer Sommer-O-leir mandag 19. – onsdag 21. juni på Freidig sin klubbhytte Fjellseter i Bymarka. Leiren er åpen for alle ungdommer i kretsen. Påmeldingsfrist 9. juni.

Målgruppen er barn og ungdommer i alderen 11 til 14 år som har vært med på klubbenes orienteringstreninger i løpet av våren.

Med leiren ønsker vi å gi barn/ungdom mulighet til å bruke og utvikle sine orienteringsferdigheter. Det vil også være fokus på samarbeid og sosialt samhold. 

Erfaringene fra siste års arrangement er at Sommer-O-leiren er en fin arena for å få trent orientering og bli kjent med andre o-ungdommer på tvers av alders- og klubbgrensene. 

Påmelding og spørsmål kan rettes til: Mari Angell-Petersen, Freidig angellpetersen@yahoo.com, tel. 416 55 657 Påmeldingsfrist fredag 9. juni. Send: navn på deltaker, klubb, fødselsår og mailadresse, navn og telefonnr til foresatt.

 

Invitasjonen finner du her:

Sommer-O-leir invitasjon