Laguttak til kretsstafett

10.07.2019 Atle Pedersen

Kretsens UK har nå etter grundige og delvis langvarige diskusjoner kommet fram til følgende laguttak til årets kretsstafett på HL/OLL: se vedlagte fil!

Laguttakene er basert på de løpere som er påmeldt på OLL. Totalt er det 40 ungdommer som blir med i år, og kjønnsfordelingen er såpass gledelig at vi får til 9 lag i ordinær mix-klasse (DHHD) + 1 lag i åpen klasse. Det er fremdeles mulig å melde på flere lag, hvis det kommer etteranmeldinger til OLL.
 
Etappefordelingen kan endres fram til dagen før stafetten. Dette gjøres eventuelt i samarbeid med kretsens ledere som er tilstede på OLL.
 
Lag 1-3 er satt opp etter en vurdering av resultatene i uttaksløpene, samt skjønn hvor vi har lagt vekt på resultater fra andre løp (Trondheim sprintcup, NØK sprintcup og sprintløp i STOKs ungdomsløp).
 
Lag 4-9 er satt opp for å få til mest mulig jevne lag
 
I åpen klasse har vi satt opp et rent 14-årslag, da disse vil få flere sjanser til å løpe i ordinær klasse.
 
Nå kan kostymejakten starte! Lagene organiserer dette selv
 
Lykke til og husk; stafett er stafett, og først og fremst artig!
 
 
 
 
Hilsen UK (Pål Kittilsen, Eivind Lona og Frode Haugskott