Kretsting 2023

14.02.2023 Camilla Öhman

Tirsdag 28. februar avholdes kretsting med mulighet for enten fysisk eller digital deltakelse. Nå er denne nyheten oppdatert med flere saksdokumenter!

INNKALLING TIL KRETSTING FOR SØR-TRØNDELAG ORIENTERINGSKRETS

  • Foreløpig saksliste vedlagt. Fullstendig saksliste med dokumenter, vil bli utsendt senest 1 uke før kretstinget til leder i klubben og lagt ut på STOK hjemmesider. 
  • STOKs prestasjonspris deles ut på Kretstinget.  Nominasjoner til prisen sendes STOK styret innen 13.februar.
  • Forslag fra klubbene som ønskes behandlet på tinget må være sendt til kretssekretæren senest 2 uker før tinget innen 13. februar.
  • Delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 og representasjon i henhold til STOK lov § 14. Vedlagte fullmaktskjema sendes innen mandag 21. februar til kretssekretær.

Foreløpig saksliste kretsting 2023  --erstattet med saksliste, se under.

Fullmaktsskjema 2023  

Forslag årsberetning 2022

Årsresultat

Balanse

NOOREG regnskap 2022

forslag kretskontigent

Saksliste

Forretningsorden

Noter og budsjett 2023