Kretsting 2022

10.02.2022 Camilla Öhman

STOK sitt kretsting 2022 er flyttet til onsdag 9. mars og avholdes på NTNU Gløshaugen i Trondheim.

 • Tid: Onsdag 9. mars 2022 kl. 18:00-22:00 (ny tid)
 • Sted: NTNU Gløshaugen, Richard Birkelands veg 1a, Trondheim - Rom 1-123 i MTI (kartlenke til rommet)

Saksliste

Temamøte:

 1. «Like vinnertider for kvinner og menn»
 2. Aktivitetsstrategi 2022-2026

Bevertning

 1. Åpning kretsting
  1. Hilsener
  2. Utdeling av STOK Prestasjonspris 2021
 2. Konstituering kretsting
  1. Godkjenning av fremmøtte representanter
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
  3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å signere protokoll
  4. Godkjenning av forretningsorden
 3. Årsberetning 2021
 4. Regnskap 2021
 5. Fastsettelse av Kretskontingent for 2022
 6. Budsjett 2022
 7. Valg 
 8. Valg representanter NOF Forbundsting 26-27. mars

Dokumenter:

Fullmaktskjema (.pdf)

Fullmaktskjema (.doc)

Saksliste (.docx)

Forslag til årsberetning (.pdf)

Tema: NOF aktivitetsstrategi

Tema: Like vinnertider

Årsrapport

Noter og budsjett

Årsregnskap NOOREG

Balanse

Revisjonsrapport (.pdf)