Kretsen søker soneutvikler

01.05.2018 Atle Pedersen

Orienteringsidretten søker engasjert(e) o-løper(e) til utvikling av o-idretten i Midt-Norge.

Ett års engasjement som «soneutvikler» fra 1. august 2018. Samlet engasjement 50 % stilling, som eventuelt kan dekkes av 1-3 personer.

Søknadsfrist 31. mai 2018.


Utlysning soneutvikler