Interessepåmelding: Treningssamling i Tsjekkia

30.05.2018 Atle Pedersen

Sør-Trøndelag o-krets vurderer å arrangere en høstsamling ved Doksy i Tsjekkia (eller evt annen destinasjon) rundt 8.-11. november 2018. Dette vil være en samling for neste sesongs junior- og seniorløpere, altså fra 16 år og oppover.

For å kunne gå videre med planleggingen med tanke på reise, overnatting og treninger er vi avhengig av å ha et estimat på ca hvor mange som kan tenke seg å delta på en slik samling. Vi legger derfor ut en interessepåmelding, og håper alle som kan tenke seg å delta viser interesse allerede nå, slik at vi har et best mulig grunnlag til å finne egnet overnatting etc.

Påmelding:

Interessepåmelding på Eventor innen søndag 17.juni.

Interessepåmelding: Treningssamling i Tsjekkia