Attraktiv stilling for engasjert o-løper

07.04.2018 Atle Pedersen

STOK søker en prosjektleder for Skolesprinten.

STOK ønsker å gi skoler og elever i hele fylket et tilbud om Skolesprint, og vil spesielt støtte om tiltak utenfor Trondheimsområdet. Vi søker en prosjektleder som skal:

Være oppsøkende med sikte på å etablere Skolesprinter utenfor Trondheimsområdet

Bidra ved praktisk gjennomføring

I samarbeid med lokale idrettslag planlegge og initiere oppfølgingsaktiviteter

Søknadsfrist: 29. april.

 

Stillingsannonse