Kart

1123.jpg

Her kan du søke i NOFs kartdatabase. Ved å angi enten kartnavn eller utgiver (klubb) kan du søke fram kart som er registrert enten i NOF sine registrerte data eller data fra KRISS (Kultur- og kirkedepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader). Du kan fylle ut hele eller deler av kartets navn og/eller hele eller deler av utgivers navn. Søket støtter regexp, men merk at søket er case-sensitivt for øæå. Nøyaktige data og kartomriss er kun gitt for kart registrert av NOF.