Dokumenter, referat m.m.

STOK kretsting

Filnavn
Agenda
Forretningsorden Kretsting STOK
NOF Årsrapport
NOF Forbundsting Sakspapirer
Valgkomiteens innstilling (NOF styre)
STOK Årsberetning
Urevidert balanserapport
Urevidert resultatrapport

Styremøtereferat 2018

Filnavn
STOK styremøte 18-1.pdf

Årsberetninger kretsting STOK

Filnavn
Årsberetning 2012
Årsberetning 2013
Årsberetning 2014
Årsberetning 2015
Årsberetning 2016

Protokoller kretsting STOK

Filnavn
Protokoll kretsting 2012
Protokoll kretsting 2013
Protokoll kretsting 2014
Protokoll kretsting 2015
Protokoll kretsting 2016
Protokoll kretsting 2017
Styremøtereferat 2017 Arkiv styrereferat