Tingdokument

Tingdokument Sogn og Fjordane Orienteringskrins


Ting 2022

Sakliste o-krinstinget 2022 - SFOK

Årsmelding SFOK 2020-2021 - vedlegg 1
 
SFOK Rapport pr.311220 - vedlegg 2A
 
SFOK Rapport pr.311221- vedlegg 2B
 
SFOK Årsregnskap 2020 og 2021 - Vedlegg 3
 
Tiltaksplan SFOK 2021 - rapport - vedlegg 9
 
Tiltaksplan SFOK 2022 - vedlegg 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filer

Filnavn
2010_handlingsplan_sfok_2010-2011.pdf
2010_protokollstyremotesfok07okt2010.pdf
2010_protokollstyremotesfok19_januar2010.pdf
2010_protokollstyremotesfok22juni2010.pdf
2011_protokollstyremotesfok25oktober2011.pdf
2011_protokollstyremotesfok4april2011.pdf
2012_handlingsplan_sfok_2012-2013.pdf
2012_protokoll_kretsting_sfok_2012.pdf
2012_protokoll_styremote_14032012.pdf
2012_protokollstyremotesfok02oktober2012.pdf
2012_protokollstyremotesfok20november2012.pdf
2012_protokollstyremotesfok23januar2012.pdf
2012_reiseregningsskjema.xls
2013_protokoll_styremote__040113.pdf
2013_protokoll_styremote_130413.pdf
2014_protokoll_ekstraord_o-krinsting_280414.pdf
2014_protokoll_krinsting_2014.pdf
2014_protokoll_styremoete_02062014.pdf
2014_protokoll_styremote_26032014.pdf
2014_protokoll_styremote_26112014.pdf
2014_protokoll_styremote_29092014.pdf
2014_tiltaksplan_2014_sfok.pdf
2015_protokoll_eo_krinsting_2015.pdf
2015_protokoll_stm_sfok_290915.pdf
2015_protokoll_styremote_02012015.pdf
2015_protokoll_styremote_20042015.pdf
2015_tiltaksplan_2015_sfok.pdf
2016_prot_fra_krinstinget_270216.pdf
2017_prot_stm_5_2017_sfok.pdf
2018_protokoll_krinsting_2018.pdf
2020_prot_krinstinget_2020_-_sfok.pdf
2020_tiltaksplan_2020_-_sfok.pdf
2022_protokoll_krinsting
2022_Tiltaksplan_SFOK