Lag i krinsen

Nedanfor finn du ei oversikt som viser kva klubbar og orienteringsgrupper som er medlemar av Sogn og Fjordane Orienteringskrins. Om du går til høgre for navnet på gruppa vil du kome til heimesida til gruppa. Gruppene er sjølve ansvarlege for å oppdatere innhaldet.

 

 Askvoll og Holmedal IL - Orientering Klikk her  
 Breimsbygda IL - Orientering Klikk her  
 Eid IL - Orientering Klikk her  
 Fjellhug/Vereide IL - Orientering Klikk her  
 Florø T&IF - Orientering Klikk her  
 Førde IL - Orientering Klikk her  
 Hafslo IL - Orientering Klikk her  
 Markane IL - Orientering Klikk her  
 Norddalsfjord IL - Orientering Klikk her  
 Sogndal IL - Orientering Klikk her  
 Tambarskjelvar, IL - Orientering Klikk her  
 Veten, IL - Orientering Klikk her  
 Vik IL - Orientering Klikk her  
 Von IL - Orientering Klikk her