Krinsstyret

Sogn og Fjordane Orienteringskrins blei skipa 22. november 1964. 

Føremålet er å arbeide for o-idretten si utvikling innan krinsen, og å fremje samarbeidet mellom laga. Den skal hjelpe Norges Orienteringsforbund i alle spørsmål som gjeld o-idretten innan krinsen.

 

SFOK Krinsstyre 2022 og 2023

Leiar: Christian Frøyd, Sogndal IL - 934-52-663, christian.froyd[at]hvl.no 

Nestleiar: Jakob Kalvig Skogan, Sogndal IL - jakob.ks.93[at]gmail.com

Medlem: Gøril Fristad, Askvoll og Holmedal IL

Medlem: Anja Hole, Førde IL (ungdomsrepresentant)

Medlem: Anders Bergset, IL Veten

  1. vara: Jan Magne Herstad, Tambarskjelvar IL
  2. vara: Yngve Aardal, Førde IL
  3. vara: Norvald Ospehaug Tambarskjelvar IL