Krinsstyret

 

Sogn og Fjordane Orienteringskrins blei skipa 22. november 1964. 

Føremålet er å arbeide for o-idretten si utvikling innan krinsen, og å fremje samarbeidet mellom laga. Den skal hjelpe Norges Orienteringsforbund i alle spørsmål som gjeld o-idretten innan krinsen.

 

Krinsleiar
Christian Frøyd (Sogndal IL)
Elvebakken 6
6856 Sogndal  M 93452663

Christian.froyd@hvl.no

Nestleiar
Jan Herstad (Tambarskjelvar IL)
Birkeland 6817 Naustdal
M 97 58 32 00
j-mahe@online.no

Styremedlem
Kristin Heimlid Øiestad
 

Varamedlem
Vigdis Sætren