Samlingar

O-krinsen har som målsetting å legge tilrette fire samlingar og to fellesreiser for undomane i krinsen i 2015.

Sjå handlingsplan  2015 (under dokumenter, referat i høgre marg)

Den fyrste samlinga var halden i Askvoll 25.-26 april. Sjå her for.