Sammenslåing Vaulen OK og Stavanger OK

04.01.2016 Pål Bårdsen

Fra 1. januar 2016 opphørte Vaulen OK som egen klubb.

Klubben ble fra denne dagen slått sammen med Stavanger OK. De fleste medlemmene blir med over til Stavanger OK. 

Den sammenslåtte større O-klubben vil være en av distriktets største, og vi håper at størrelsen vil gi en selvforsterkende effekt på rekruttering til Orientering i Stavanger ved at det er flere i alle aldersgrupper.

Vaulen og Stavangers kartporteføljer passer svært godt sammen og Vaulens skogsterreng vil være et kjærkomment tilskudd til Stavanger OKs i hovedsak bynære terreng.