Innkalling til Rogaland Orienteringskrets ting 2019 for sesongen 2018

04.02.2019 Pål Bårdsen

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2019 for sesongen 2018.
Kretstinget holdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00.

Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.

Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF's lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2018

ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Trond N. Lamark mailto:leder.rogaland.okrets@gmail.com   ( leder kretsstyret ) , eller undertegnede.

Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROK