Innkalling til kretsting 23. februar 2017

25.01.2017 Pål Bårdsen

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2017 for sesongen 2016.

Til:
Norges Orienteringsforbund
Rogaland Idrettskrets
Alle lag i Rogaland O-krets
Komite medlemmer i Rogaland O-krets
Valgkomite
Revisor

På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2017 for sesongen 2016.
Kretstinget holdes torsdag 23. februar 2017 i Mortavika kl. 17.00.
Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.

Vedlagt er:
Innkalling
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF’s lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2016

(Klikk på teksten over for å laste ned.

ROOK ønsker velkommen til årets kretsting.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Hans Cristian G. Falkenberg leder.rogaland.okrets@gmail.com   ( Leder kretsstyret ) , eller undertegnede

Med Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROOK