Innkalling til kretsting 22. februar 2018

30.01.2018 Pål Bårdsen
På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2018 for sesongen 2017.
Kretstinget holdes torsdag 22. februar 2018 i Mortavika kl. 17.00.
Til:
Norges Orienteringsforbund
Rogaland Idrettskrets
Alle lag i Rogaland O-krets
Komite medlemmer i Rogaland O-krets
Valgkomite
Revisor
 
På vegne av styret i Rogaland O-krets sendes herved ut Innkalling til Ordinært Kretsting 2018 for sesongen 2017.
Kretstinget holdes torsdag 22. februar 2018 i Mortavika kl. 17.00.
 
Denne innkalling sendes til vedkommende klubbers e-mailadresser som kretsen kjenner til.
Skulle adresse for deres klubb være ukorrekt, ber vi at dere formidler innkalling til rett vedkommende i klubben.
 
Vedlagt er:
Innkalling Kretsting
Vedlegg 1, Fullmaktskjema
Vedlegg 2, NIF’s lov §2-4 om kjønnfordeling
Vedlegg 3, Kopi av ROK sin lov 2016
 
ROOK ønsker velkommen til årets kretsting. 
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Trond N. Lamark leder.rogaland.okrets@gmail.com   (leder kretsstyret) , eller undertegnede.
 
 
Med Vennlig Hilsen
Jakob Karlsen
Leder kartrådet ROOK