Facebook gruppe for ROK

24.05.2017 Pål Bårdsen

Det er opprettet en ny Facebookgruppe for ROK som alle kan bli medlem på.

Se her: Til gruppen