Årsberetning for sesongen 2018 til ting 2019

15.02.2019 Pål Bårdsen

Kretstinget avholdes torsdag 21. februar 2019 i Mortavika kl. 17.00. Papirene til tinget er nå klare og kan lastes ned her. Papirene er i tillegg sendt til klubbene i kretsen på den epostadressen som ROK har registrert. 

Last ned årsberetning og vedleggene her:

Årsberetning ROK sesongen 2018 for tilng 2019

Vedlegg 1, Referat fra kopitemøte ROK revisjon

Vedlegg 2, Ekstra støtte fra NOF

11. mars 2019 Protokoll: Oppdatert protokoll fra tinget.

Oppdatert budsjett 2019

Velkommen til tinget