RO-skjermen

RO-skjermen er kretsens håndbok som beskriver gjennomføring av arrangement, med sjekklister og anvisninger.

Last ned RO-skjermen 2019 her: RO-skjermen 2019

For 2019 skal også et nytt klasseoppsett prøves. Dette finner du her: Klasseopsett 2019